Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS
we współpracy
z
Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleniowo-Doradczym HIC ET NUNC

Zapraszają na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
dla rodziców i opiekunów osób z ASD oraz terapeutów i specjalistów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu

SZKOLENIA STACJONARNE

UWAGA - SZKOLENIA są adresowane tylko do rodziców / opiekunów osób z ASD mieszkających na terenie Rzeszowa i / lub których dzieci uczęszczają do placówek edukacyjnych na terenie miasta Rzeszowa

Osoby nie spełniające w.w warunków nawet mimo rejestracji nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu!

Data szkolenia:

Problemy neurologiczne u osób z ASD- co powinno zaniepokoić, dlaczego należy badać osoby z ASD

Tematyka szkolenia:

 • Czy spektrum zaburzeń autyzmu zawsze towarzyszą schodzenia neurologiczne?
 • Czy u osób z ASD obserwuje się zmiany neurologiczne?
 • Czy zdarza się, że autyzm diagnozuje się zbyt pochopnie, pomijając inne schorzenia?
 •  Czy zaburzenia integracji sensorycznej będące jednym z osiowych objawów spektrum autyzmu mają podłoże neurologiczne?
 • Współpraca lekarza neurologa i psychiatry w procesie wsparcia osoby z ASD

Prowadzący: lek .Małgorzata Bocheńska - specjalista neurolog, neurolog dziecięcy

Szkolenie dla terapeutów i specjalistów pracujących z osobami z ASD

SZKOLENIE ONLINE

Data szkolenia:

UWAGA - ZMIANA FORMY I TERMINU SZKOLENIA

WPŁYW ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH NA FUNKCJONOWANIE OSOBY Z ASD- cz.1

Tematyka szkolenia:

 • Wady postawy, problemy fizjoterapeutyczne u osób z ASD
 • Jak dbać i na co zwrócić uwagę w rozwoju ruchowym u osób z ASD
 • Czy istnieje specjalna fizjoterapia dla osób z ASD?
 • Współpraca logopedy z fizjoterapeutą, wspólna diagnoza, dlaczego jest ważna, na co zwrócić uwagę
 • Oddziaływania fizjoterapeutyczne i logopedyczne- wspólna płaszczyzna

Prowadzący: mgr Jagoda Grabska, mgr Maciej Kseniak

Dla rodziców / opiekunów osób z ASD mieszkających na terenie Rzeszowa i / lub których dzieci uczęszczają do placówek edukacyjnych na terenie miasta Rzeszowa

SZKOLENIE ONLINE

Data szkolenia:

WPŁYW ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH NA FUNKCJONOWANIE OSOBY Z ASD- cz.2

Tematyka szkolenia:

 • Wady postawy, problemy fizjoterapeutyczne u osób z ASD
 • Jak dbać i na co zwrócić uwagę w rozwoju ruchowym u osób z ASD
 • Czy istnieje specjalna fizjoterapia dla osób z ASD?
 • Współpraca logopedy z fizjoterapeutą, wspólna diagnoza, dlaczego jest ważna, na co zwrócić uwagę
 • Oddziaływania fizjoterapeutyczne i logopedyczne- wspólna płaszczyzna

Prowadzący: mgr Jagoda Grabska, mgr Maciej Kseniak

Dla rodziców / opiekunów osób z ASD mieszkających na terenie Rzeszowa i / lub których dzieci uczęszczają do placówek edukacyjnych na terenie miasta Rzeszowa

REJESTRACJA

Data szkolenia:

ZABURZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE W SPEKTRUM AUTYZMU- OKIEM PSYCHIATRY

Tematyka szkolenia:

 • Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD:

  • Zaburzenia lekowe,
  • Zaburzenia nastroju,
  • Zaburzenia psychotyczne,
  • Zaburzenia snu,
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
  • Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a,
  • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysortogrfia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia),
  • Zachowania agresywne i autoagresywne,
  • Zaburzenia napadowe,
  • ASD- wielospecjalistyczna pomoc medyczna, współpraca poszczególnych specjalistów- neurolog, audiolog, okulista, alergolog, gastroenterolog

Prowadzący: lek. med. Agnieszka Magoń-Nawrocka – specjalista psychiatra

Szkolenie dla terapeutów i specjalistów pracujących z osobami z ASD

SZKOLENIE ONLINE

Data szkolenia:

SAMOOBSŁUGA, SAMODZIELNOŚĆ DLACZEGO JEST WAŻNA I NIEZBĘDNA W ŻYCIU OSOBY Z ASD I NIE TYLKO…

Tematyka szkolenia:

 • Jakie trudności samoobsługowe są najbardziej widoczne u osób z ASD, od czego to zależy?
 • W jaki sposób wesprzeć rodziców w treningu samodzielności?
 • Czy samodzielność oznacza to samo co samoobsługa?
 • Co zrobić, by osoba z ASD sama chciała być samodzielna

Prowadzący: mgr Agata Pieniążek - oligofrenopedagog, neurologopeda, certyfikowany diagnosta ADOS-2, ADI-R, BOSCC, STAT TEST, długoletni terapeuta i diagnosta osób ze spektrum autyzmu

Dla rodziców / opiekunów osób z ASD mieszkających na terenie Rzeszowa i / lub których dzieci uczęszczają do placówek edukacyjnych na terenie miasta Rzeszowa

REJESTRACJA

Nie znaleziono żadnych pól.

Miejsce szkolenia

ul. Goździkowa 11 B – budynek Szkoły SOLIS RADIUS, 2 piętro lub ONLINE

Adresaci szkolenia

Dla rodziców / opiekunów  osób z ASD mieszkających na terenie Rzeszowa i / lub których dzieci uczęszczają do placówek edukacyjnych na terenie miasta Rzeszowa