Interesuje Cię diagnoza?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Odpowiemy na pytania dotyczące diagnozy i doradzimy.

Poniżej możesz przeczytać o typach diagnozy!

Kliknij w strzałkę!

Nasza placówka posiada w swojej ofercie możliwość przeprowadzenia:

Wielospecjalistyczna diagnoza kompleksowa

Jest zespołowym postępowaniem diagnostycznym mającym na celu postawienie diagnozy nozologicznej (różnicowej) w oparciu o klasyfikacje ICD-10 oraz DSM-5. Stawiana jest przez zespół specjalistów pod kierunkiem lekarza psychiatry.

Diagnoza integracji sensoryczno-motorycznej

Diagnoza ma na celu zweryfikowanie zaburzeń funkcjonowania osoby w środowisku oraz określenie czy u podłoża tych trudności leżą zaburzenia w sferze procesów integracji sensorycznej.

Diagnoza psychologiczna (neuropsychologiczna)

Diagnoza psychologiczna ma na celu określenie trudności w funkcjonowaniu pacjenta, zarówno rozwojowych, emocjonalnych, jak i społecznych, określenie przyczyn tych trudności oraz wstępne opracowanie wniosków dotyczących planu oddziaływań zaradczych i terapeutycznych, mających na celu zmniejszenie lub całkowite ich przepracowanie. Diagnoza psychologiczna dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych pacjentów.

Diagnoza fizjoterapeutyczna (funkcjonalna – ruchowa)

Diagnoza fizjoterapeutyczna ma na celu określenie problemów związanych ze stanem fizycznym pacjenta. Znalezieniem przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania fizycznego oraz opracowanie odpowiednich interwencji rehabilitacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania pacjenta.

Diagnoza
funkcjonalna

Jest diagnozą niemedyczną podczas której, określane zostają deficyty w poszczególnych sferach oraz określany jest kierunek dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego (np. skierowanie na dalsze badania, pogłębienie diagnostyki).