DZIECKO Z UKRAINY W ZESPOLE KLASOWYM – JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW NASZYCH SZKÓŁ DO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Centrum Szkoleniowo-Doradcze HIC ET NUNC

Zaprasza

Dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, specjalistów i rodziców

na BEZPŁATNY webinar pt.:

 

DZIECKO Z UKRAINY W ZESPOLE KLASOWYM

JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW NASZYCH SZKÓŁ DO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

 

Data: 22.03.2022 godzina 19:00

  1. Piętno wojny i ucieczki – rola nauczyciela wychowawcy
  2. Jak przygotować zespół klasowy na nową koleżankę/ kolegę z Ukrainy
  3. Na co zwrócić uwagę w rozmowie z dziećmi w szkole
  4. Jak klasa może pomóc? Relacje- zespół klasowy, a dziecko uciekające przed wojną

 

Szkolenie poprowadzi:

Agnieszka Jankowska-Rachel, psycholog kliniczny, mediator, absolwent Studiów Podyplomowych Collegium Medicum UJ z psychoonkologii klinicznej, absolwent Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny, szkoły Psychoterapii Gestalt. Pracownik Hospicjum Domowego i Stacjonarnego dla Dzieci, koordynator i psycholog Hospicjum Perinatalnego

Moderatorem spotkania będzie Agata Pieniążek, Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta osób z ASD, certyfikowany diagnosta STAT TEST, ADOS-2, ADI-R, BOSCC, wykładowca w Instytucie Nauk Medycznych w Zakładzie Psychiatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Superwizor placówek edukacyjnych i terapeutycznych SOLIS RADIUS oraz placówki doskonalenia nauczycieli Centrum Szkoleniowo – Doradczego Fundacji HIC ET NUNC, długoletni szkoleniowiec i praktyk, twórca programów edukacyjnych dla dzieci z ASD oraz programów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania do pracy z uczniem z ASD

 

Zapisy do 21.03.2022r.

 

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ

 

Liczba miejsc ograniczona!                                                                 

Serdecznie zapraszamy

 

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNY WEBINAR

Uczeń z Ukrainy w szkole- SOS dla psychologów szkolnych i przedszkolnych

szczegóły: www.fundacjahicetnunc.pl

ZAPRASZAMY