IDS-2 Skale Inteligencji

IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

– test do badania osób w wieku od 5 do 20 lat

– umożliwia badanie  zdolności poznawczych (inteligencji, funkcji wykonawczych) i kompetencji (umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych, kompetencji szkolnych i postawę wobec pracy)

– standardowa procedura przewiduje badanie modułowe (badanie wybranych obszarów funkcjonowania)

– średni czas badania: inteligencja (14 testów) – ok. 90 minut; funkcje wykonawcze (4 testy) – ok. 30 minut; kompetencje: umiejętności psychomotoryczne (3 testy) – ok. 20 minut; kompetencje społeczno-emocjonalne (3 testy) – ok. 15 minut; kompetencje szkolne (4 testy) – zależnie od wieku 30–60 minut; postawa wobec pracy (2 testy) – ok. 7

– zależnie od celu badania można uzyskać trzy różne oceny inteligencji:

  • IQ przesiewowy
  • IQ ogólny
  • IQ pełny

Całkowity koszt testu IDS-2 w cenniku

 

Można też wykonać dodatkowo :

  • Badanie kompetencji społeczno- emocjonalnej – 100 złotych
  • Badanie kompetencji szkolnej – 100 złotych
  • Postawa wobec pracy – 100 złotych

 

W przypadku gdy beneficjent nie jest pacjentem Stowarzyszenia osoba wykonująca test może wskazać na konieczność wykonania wizyty wstępnej – wywiadu,  na którą rodzic / beneficjent jest zobowiązany donieść wymaganą dokumentację :

  • dokumentacje dotychczas  wydaną  przez Poradnię Psychologiczno –  Pedagogiczną
  •  jeżeli było wykonane badanie ilorazu inteligencji – wynik z  punktami przeliczonymi ze wszystkich podtestów

Beneficjent / rodzic  pokrywa koszty dodatkowej wizyty – zgodnie z cennikiem.

Beneficjent na test przychodzi zdrowy, najedzony i wypoczęty . Test powinien być umówiony w godzinach, w których najlepiej On funkcjonuje.

 

Płatne do 7 dni od umówienia wizyty na rachunek Fundacji HIC ET NUNC numer :

15 1540 1131 2113 0004 7281 0001
BOŚ Bank

W tytule : IDS- 2  imię i nazwisko dziecka