IDS Skale Inteligencji

IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat

– test do badania dzieci w wieku od 5 do 10 – 11 lat

– umożliwia zbadanie sześciu różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa) oraz pięciu kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć)

– średni czas badania wynosi 90 minut

– standardowa procedura dopuszcza możliwość badania modułowego (badania wybranych obszarów funkcjonowania), w w/w sytuacji czas badania ulega zmianie i jest uzależniony od badanej sfery

 

W przypadku gdy beneficjent nie jest pacjentem Stowarzyszenia osoba wykonująca test może wskazać na konieczność wykonania wizyty wstępnej – wywiadu,  na którą rodzic / beneficjent jest zobowiązany donieść wymaganą dokumentację :

  • dokumentacje dotychczas  wydaną  przez Poradnię Psychologiczno –  Pedagogiczną
  •  jeżeli było wykonane badanie ilorazu inteligencji – wynik z  punktami przeliczonymi ze wszystkich podtestów

Beneficjent / rodzic  pokrywa koszty dodatkowej wizyty – zgodnie z cennikiem.

Beneficjent na test przychodzi zdrowy, najedzony i wypoczęty . Test powinien być umówiony w godzinach, w których najlepiej On funkcjonuje.

 

Całkowity koszt testu IDS w cenniku

Płatne do 7 dni od umówienia wizyty na rachunek Fundacji HIC ET NUNC numer :

15 1540 1131 2113 0004 7281 0001
BOŚ Bank

W tytule : IDS  imię i nazwisko dziecka