- KONFERENCJA BEZPŁATNA

Od standardów szkolenia do standardów terapii...

Prelegenci porozmawiają na temat tego, jak spośród bogatej oferty kursów i szkoleń – w tym on-line wyszukiwać te, które przygotowują do wspomagania ucznia z SPE, a nie tylko potwierdzają zaświadczeniem udział w powyższych formach.

Zapraszamy na konferencję podczas której poruszony zostanie temat specjalistycznych szkoleń, ich jakości oraz poziomu merytorycznego. Prelegenci porozmawiają na temat tego, jak spośród bogatej oferty kursów i szkoleń – w tym on-line wyszukiwać te, które przygotowują do wspomagania ucznia z SPE, a nie tylko potwierdzają zaświadczeniem udział w powyższych formach.

W czasie spotkania postaramy się przeanalizować w jaki sposób i gdzie się szkolić aby posiadane zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkoleń czyli nasze KWALIFIKACJE przekładały się na jakość pracy edukacyjnej i terapeutycznej czyli nasze UMIEJĘTNOŚCI.
------

Prelegenci

Magdalena Kaźmierczak

Superwizor behawioralny (nr licencji 25/S/2015) założyciel i dyrektor kliniczny polskiego oddziału Pyramid Educational Consultants, certyfikowany terapeuta i trener metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym, ukończyła także trzyletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, kolejne dwa na Florida Institute of Technology w Melbourne.

Agata Pieniążek

Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta osób z ASD, certyfikowany diagnosta STAT TEST, ADOS-2, ADI-R, BOSCC, wykładowca w Instytucie Nauk Medycznych w Zakładzie Psychiatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Superwizor placówek edukacyjnych i terapeutycznych SOLIS RADIUS oraz placówki doskonalenia nauczycieli Centrum Szkoleniowo - Doradczego Fundacji HIC ET NUNC, długoletni szkoleniowiec i praktyk, twórca programów edukacyjnych dla dzieci z ASD oraz programów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania do pracy z uczniem z ASD

Katarzyna Bukała-Litwin

Nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, certyfikowany trener umiejętności społecznych, Dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS. Współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego, prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz specjalistycznych szkoleń

Monika Zgraja

Sekretarz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, rzecznik podopiecznych z ASD i ich rodzin, organizator projektów, rodzic nastolatka z ASD

------

Rejestracja

*rejestracja na konferencje jest bezpłatna
**liczba miejsc ograniczona
Masz pytania? Napisz do nas!
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:

csdhen@fundacjahicetnunc.pl