27 maja 2021 - godzina 18:00

SZKOLENIE ONLINE

Koniec Zdalnego!

Powrót ucznia z ASD do szkoły - na co zwrócić uwagę?

Jak przygotować środowisko domowe i szkolne?

Opis szkolenia

Powrót ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do placówki po okresie nauki zdalnej to wyzwanie terapeutyczne zarówno dla samego ucznia, jego środowiska domowego, jak i szkolnego.

Zamknięcie w domu, utrwalony schemat dnia, brak potrzeby prezentowania umiejętności społecznych, brak angażowania w kontakty z rówieśnikiem, a co za tym idzie- nasilone trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych czy stymulowaniu umiejętności komunikacyjnych.

Każda szkoła, wychowawca, nauczyciel współorganizujący proces edukacji, nauczyciel prowadzący rewalidację oraz cała społeczność szkolna staje przed nie lada wyzwaniem: POWRÓT ucznia z nauczania zdalnego do szkolnej ławki. Aby ten proces przebiegł prawidłowo, z uwzględnieniem potrzeb dziecka/ucznia, należy go przeprowadzić w odpowiedni, przemyślany i zaplanowany sposób.

Odpowiemy na pytania

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania online, gdzie poddamy analizie obecną sytuację ucznia w kształceniu specjalnym, wynikające z tego trudności oraz formy i sposób przygotowania go na powrót do szkoły. Nie bez znaczenia będzie tu dobrze określona rola rodzica, nauczyciela i specjalisty.

PROWADZĄCY

Agata Pieniążek

Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta osób z ASD, certyfikowany diagnosta STAT TEST, ADOS-2, ADI-R, BOSCC, wykładowca w Instytucie Nauk Medycznych w Zakładzie Psychiatrii- Uniwersytet Rzeszowski, Superwizor placówek SOLIS RADIUS, długoletni szkoleniowiec i praktyk, twórca programów edukacyjnych dla dzieci z ASD oraz programów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania do pracy z uczniem z ASD

Katarzyna Bukała-Litwin

nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, certyfikowany trener umiejętności społecznych, Dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS. Współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego, prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz specjalistycznych szkoleń

ZAPRASZAMY

nauczycieli współorganizujących proces edukacji ucznia z niepełnosprawnością, pedagogów, terapeutów, nauczycieli przedmiotów, nauczycieli prowadzących rewalidację, rodziców i wszystkie osoby zainteresowane tematem

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań!

Dostępna liczba wolnych miejsc została wyczerpana. Zapraszamy na kolejne edycje.

Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie skanu nad adres e-mail: csdhen@fundacjahicetnunc.pl

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na podany wyżej adres e-mail lub nr telefonu: 518 477 497