EDYCJA STACJONARNA

Kurs Pierwszej Pomocy
Zdrowia Psychicznego

Opis

Jest to niezależne rozszerzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej skupiające się na podstawowych elementach charakterystycznych dla pomocy osobom doświadczającym trudności w zakresie zdrowia psychicznego. Powyższy kurs stanowi wprowadzenie do skomplikowanej problematyki zdrowia psychicznego przedstawiając podstawowe elementy składające się na to co pomaga i utrudnia pomoc osobom doświadczającym kryzysu. Zaletą kursu jest przedstawienie najważniejszych oznak trudności i zasobów związanych ze zdrowiem psychicznym na przestrzeni całego życia, podzielone na sześć bloków tematycznych skupiających się na konkretnych grupach wiekowych. W trakcie kursu poruszone zostaną wszelkie niepokojące objawy świadczące o pogorszeniu zdrowia psychicznego od utraty zainteresowań, wycofania, drażliwości czy lęku oraz apatię, aż do objawów wytwórczych szerzej rozumianych jako objawy psychotyczne.

Kurs poprowadzą

IMG-20210528-WA0002

Agata Pieniążek

Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta osób z ASD, certyfikowany diagnosta STAT TEST, ADOS-2, ADI-R, BOSCC, wykładowca w Instytucie Nauk Medycznych w Zakładzie Psychiatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Superwizor placówek edukacyjnych i terapeutycznych SOLIS RADIUS oraz placówki doskonalenia nauczycieli Centrum Szkoleniowo - Doradczego Fundacji HIC ET NUNC, długoletni szkoleniowiec i praktyk, twórca programów edukacyjnych dla dzieci z ASD oraz programów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania do pracy z uczniem z ASD

DSC04476 mniej

Damian Seweryn Drozdowski

psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży organizowanej i nadzorowanej przez Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej. Na co dzień pracuje jako psycholog i diagnosta na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Doświadczenie zdobywał również na licznych stażach klinicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą (łącznie ponad 20 staży w różnych ośrodkach medycznych i oddziałach szpitalnych, w tym w ramach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie). Certyfikowany absolwent szkolenia Mental Health First Aid organizowanego przez Department of Public Health of Wales. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia oraz Aberystwyth University w Walii na kierunkach psychologia i kryminologia. Uzyskał uprawnienia rozpoznawane i akredytowane przez British Psychological Society. W praktyce zawodowej wykorzystuje metody pracy oparte o terapię narracyjną oraz psychodramę. Pracuje w oparciu o Kodeks Etyczny APA oraz pozostaje w stałej superwizji swojej pracy diagnostycznej i psychologicznej. Prywatnie miłośnik fantastyki, gier fabularnych oraz planszowych.

Dla kogo?

Kurs Pierwszej Pomocy Zdrowia Psychicznego kierowany jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się rozpoznawać pierwsze symptomy świadczące o pogorszeniu zdrowia psychicznego u członków rodziny, przyjaciół, ale tez pracowników i podopiecznych czy uczniów. Kurs stanowi osobne szkolenie zawierające wszelkie niezbędne informacje do udzielania pierwszej pomocy w kontekście zdrowia psychicznego, jak i podstawowe wprowadzenie stanowiące podstawę i wstęp do kursów szczegółowych realizowanych w 4 blokach:

  • Kurs Pierwszej Pomocy Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
  • Kurs Pierwszej Pomocy Zdrowia Psychicznego Osób Dorosłych
  • Kurs Pierwszej Pomocy Zdrowia Psychicznego w Biznesie
  • Kurs Pierwszej Pomocy Zdrowia Psychicznego dla Specjalistów

Certyfikat i materiały

Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat akredytowanej placówki szkoleniowej w wersji drukowanej lub na życzenie w wersji elektronicznej oraz pakiet materiałów po szkoleniu.

W zależności od poruszanego tematu materiały zawierają konkretne dokumenty np. karty obserwacji, arkusze notowania zachowań itp. do wykorzystania w codziennej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.