Organizacja kształcenia specjalnego dla ucznia z ASD

 

Prowadzący: mgr Katarzyna Bukała-Litwin

  • na czym polega specyfika kształcenia ucznia z ASD
  • zajęci rewalidacyjne: Co? Jak? Z kim? Jak planować działania?
  • pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 

Kompendium wiedzy w jaki sposób organizować kształcenia dziecka i ucznia ze spektrum autyzm w przedszkolu i szkole

 

Na szkolenie zapraszamy:

  • dyrektorów szkół i przedszkoli
  • osoby odpowiedzialne za organizację kształcenia specjalnego
  • nauczycieli przedmiotu
  • nauczycieli specjalistów
  • nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne
  • nauczycieli prowadzących rewalidację
  • wychowawców, pedagogów

 

Rejestracja dostępna wkrótce…