Przebieg diagnozy

Wywiad poszerzony – (wizyta bez dziecka)

Wywiad jest prowadzony na podstawie autorskiego formularza, zawiera szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rozwoju badanego oraz Jego obecnego funkcjonowania. Wydawane są też rodzicom potrzebne do wykonania diagnozy standaryzowane testy lub skale. Zalecana jest obecność obojga rodziców. Na wizytę należy przynieść kopie całości dokumentacji podanej w opisie poszczególnych diagnoz (zapisanych stron książeczki zdrowia dziecka, posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej oraz opinii specjalistów pracujących z dzieckiem).

Podczas wywiadu diagnosta pozyskuje informacje , które mają na celu wstępnie określić kierunek dalszej diagnozy i postępowania diagnostycznego.

Warto mieć także nośnik (płyta CD lub pendrive) z 30-60  minutowym nagraniem zachowań dziecka w domu (zarówno niepokojących jak i swobodnej zabawy, zabawy z rodzicami, z rówieśnikami , jedzenia  itp.) – nośnik pozostaje w dokumentacji diagnozy.

Wizytę diagnostyczną można tez umówić w systemie on line (przez komunikator Zoom) w przypadku gdy na przykład  beneficjent musi dojechać z  daleka lub  jeden z rodziców przebywa w innym mieście lub za granicą.

Czas trwania : 60 minut

 

Spotkanie diagnostyczne – (wizyta z dzieckiem)

W spotkaniu diagnostycznym uczestniczy zespół diagnostyczny (w zależności od rodzaju diagnozy) dzięki temu obserwacja jest rzetelna a notatki dokładne i szczegółowe. Wizyta przebiega w atmosferze wspólnej zabawy, rozmowy oraz ciekawych zadań proponowanych dziecku, dopasowanych do wieku.

Czas trwania : 60 minut

 

Spotkanie podsumowujące – (wizyta bez dziecka)

Spotkanie prowadzi członek zespołu diagnostycznego. Po zakończeniu procesu diagnozy rodzice otrzymują wnioski z konsultacji w formie pisemnej  z rozpoznaniem zaburzenia oraz  ogólne zalecenia zespołu. Rodzice otrzymują też  informacje o możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej. Jest to również czas na udzielenie odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości rodziców.

Czas trwania : 30 minut