Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie, Ul. Goździkowa 11B, 35-604 Rzeszów w ramach projektu realizowanego przez FUNDACJĘ HIC ET NUNC (lider) wraz z Rzeszowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” (partner) pn. Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie.

W Projekcie może uczestniczyć 20 dzieci w wieku przedszkolnym (określonym w ustawie o systemie oświaty), zamieszkujących na terenie gminy Rzeszów (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Ponadto spełniających wymóg o kształceniu specjalnym z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu tj. autyzmem lub Zespołem Aspergera.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie oraz zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie należy złożyć wymagane dokumenty wraz z załącznikami za pośrednictwem e-maila: szkolenia@fundacjahicetnunc.pl  lub w biurze projektu: ul. Goździkowa 11B, 35-604 Rzeszów w terminie:

od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.
(w sytuacji zebrania grupy docelowej dopuszcza się zakończenie rekrutacji wcześniej)

Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą/ przesyłką kurierską bądź za pośrednictwem osób trzecich do Biura Projektu. W celu zapewnienia uczestnictwa w rekrutacji osobom z niepełnosprawnościami istnieje możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego online.

Szczegółowe informację dotyczące rekrutacji oraz opis wymaganych dokumentów, a także kryteria rekrutacyjne znajdują się w Regulaminie projektu oraz Regulaminie rekrutacji.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy dziecka – HEN