STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych w Rzeszowie

oraz

Akredytowana Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszają na

STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

kurs III stopniowy terapii behawioralnej

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania kursu: 40 godzin

 • I stopień: 7 – 8.10.2023r. (sobota, niedziela) – 9:00 – 14:00
 • II stopień: 18 – 19.11.2023r. (sobota, niedziela) – 9:00 – 14:00
 • III stopień: 2 – 3.12.2023r. (sobota, niedziela) – 9:00 – 14:00

Koszt szkolenia:

450 zł – poszczególne stopnie Kursu

1350zł – całość (możliwość płatności w ratach)

Prowadzące:

mgr Agnieszka Rajs-Glazar,

mgr Teresa Mayer

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Goździkowa 11B

Jak się zapisać na szkolenie:

 

Dla kogo:

 • -rodzice osób z ASD, rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną,
 • -nauczyciele szkół i przedszkoli specjalnych i oraz z oddziałami integracyjnymi
 • -wszystkie placówki kształcące i rewalidujące osoby z niepełnosprawnościami oraz z ASD,
 • -terapeuci, specjaliści
 • -pedagog i psycholog, logopeda/ neurologopeda

 

WYKAZ REALIZOWANYCH MODUŁÓW:

I Moduł

 • Podstawy naukowe Stosowanej Analizy Zachowania – podstawowe pojęcia.
 • Procesy behawioralne rządzące ludzkim i nie tylko ludzkim zachowaniem.
 • Definicja zachowań deficytowych oraz nadmiarów behawioralnych.
 • Cele terapeutyczne oraz bariery rozwojowe osób w spektrum autyzmu.
 • Systemy wzmocnień – jak je tworzyć, rozwijać i wycofywać.
 • Zasady wczesnej interwencji behawioralnej.

II Moduł

 • Podstawowe techniki behawioralne – trening prób powtórzonych, kształtowanie zachowań i uczenie bez błędu.
 • Rodzaje podpowiedzi i ich praktyczne zastosowanie.
 • Jak utrzymywać efekty terapii – techniki generalizacji.
 • Uczenie samoobsługi oraz rozwijanie samodzielności.
 • Kształtowanie umiejętności zabawy i konstruktywnego, aktywnego wypoczynku.
 • Modelowanie i jego zastosowanie w terapii i uczeniu.

III Moduł

 • Behawioralne techniki kształtowania podstawowych i bardziej złożonych umiejętności komunikacyjnych – trening incydentalny, uczenie w naturalnym środowisku, skrypty.
 • Metoda zachowań werbalnych – nowatorskie spojrzenie na rozwój języka – praktyczne rozwiązania.
 • Echolalia – skuteczne strategie terapii.
 • Funkcjonalna analiza zachowań jako podstawa skutecznej terapii w zakresie zachowań niepożądanych.
 • Strategie wsparcia dziecka i rodziny w zakresie terapii zachowań trudnych.
 • Techniki terapii zachowań kompulsywnych oraz fobicznych.
 • Dokumentowanie procesu terapeutycznego.

 

 

WAŻNE:

Wpłaty za I stopień w kwocie 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) prosimy dokonać do  22 września 2023r. w biurze Fundacji lub na rachunek bankowy:

FUNDACJA HIC ET NUNC

GOŹDZIKOWA 11

35-604 RZESZÓW

BOŚ BANK

15 1540 1131 2113 0004 7281 0001

z dopiskiem: Imię, nazwisko i data szkolenia/stopień

Wpłaty za pozostałe stopnie prosimy dokonać odpowiednio:

za II stopień do 4 listopada 2023 roku,

a za III stopień do 16 listopada 2023 roku.