STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych w Rzeszowie

oraz

Akredytowana Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszają na

STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

kurs III stopniowy terapii behawioralnej

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania kursu: 45 godzin

 • I stopień: 01 – 02.04.2023r. (sobota, niedziela) – 9:00 – 14:00
 • II stopień: 13 – 14.05.2023r. (sobota, niedziela) – 9:00 – 14:00
 • III stopień: 3 – 4.06.2023r. (sobota, niedziela) – 9:00 – 14:00

Koszt szkolenia:

450 zł – poszczególne stopnie Kursu

1350zł – całość (możliwość płatności w ratach)

Prowadzące:

mgr Agnieszka Rajs-Glazar,

mgr Teresa Mayer

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Goździkowa 11B

Jak się zapisać na szkolenie:

 

Dla kogo:

 • -rodzice osób z ASD, rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną,
 • -nauczyciele szkół i przedszkoli specjalnych i oraz z oddziałami integracyjnymi
 • -wszystkie placówki kształcące i rewalidujące osoby z niepełnosprawnościami oraz z ASD,
 • -terapeuci, specjaliści
 • -pedagog i psycholog, logopeda/ neurologopeda

 

WYKAZ REALIZOWANYCH MODUŁÓW:

I Moduł

 • Podstawy naukowe Stosowanej Analizy Zachowania
 • Procesy behawioralne rządzące ludzkim i nie tylko ludzkim zachowaniem.
 • Systemy wzmocnień – jak je tworzyć, rozwijać i wycofywać.
 • Zasady wczesnej interwencji behawioralnej.
 • Jak uczyć czyli podstawowe techniki behawioralne.

II Moduł

 • Teoria w praktyce- warsztaty dotyczące technik behawioralnych.
 • Behawioralne techniki kształtowania umiejętności komunikacyjnych.
 • Jak tworzyć efektywne programy terapeutyczne – diagnoza funkcjonalna jako podstawa IPT.
 • Uczenie samoobsługi, rozwijanie samodzielności oraz trening czystości. Kształtowanie umiejętności zabawy i konstruktywnego, aktywnego wypoczynku
 • Jak utrzymywać efekty terapii – techniki generalizacji.

III Moduł

 • Strategie skutecznej integracji. Funkcjonalna analiza zachowań.
 • Definicja zachowań deficytowych oraz nadmiarów behawioralnych.
 • Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Techniki terapii zachowań kompulsywnych oraz fobicznych.
 • Dokumentowanie procesu terapeutycznego

 

WAŻNE:

Wpłaty za I stopień w kwocie 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) prosimy dokonać do  17 marca 2023r. w biurze Fundacji lub na rachunek bankowy:

FUNDACJA HIC ET NUNC

GOŹDZIKOWA 11

35-604 RZESZÓW

BOŚ BANK

15 1540 1131 2113 0004 7281 0001

z dopiskiem: Imię, nazwisko i data szkolenia/stopień

Wpłaty za pozostałe stopnie prosimy dokonać odpowiednio:

za II stopień do 28 kwietnia 2023 roku,

a za III stopień do 19 maja 2023 roku.