Tytuł szkolenia

Rola terapeuty, nauczyciela, lekarza w terapii osoby z ASD

SZKOLENIE ONLINE

Opis

Podczas szkolenia poruszony zostanie temat roli terapeuty, nauczyciela i lekarza specjalisty w kontekście pracy terapeutycznej i współpracy między środowiskami, przeanalizowane zostaną obawy i trudności rodziców i opiekunów osób z ASD związane z tematem oddziaływań terapeutycznych i wizytą u lekarza oraz szeroko pojętą współpracą między środowiskami, w którym rozwija, uczy się i dojrzewa osoba z ASD. Prelegent- diagnosta, neurologopeda, specjalista i terapeuta osób z ASD, superwizor placówek specjalnych poruszy temat współpracy środowisk w procesie edukacji i terapii osób z ASD, zdrowia i higieny zdrowia psychicznego osób z ASD, ich rodzin i nie tylko…

  • Co mówić terapeucie podczas wizyty?
  • Czy terapeuta może zasugerować wizytę u lekarza specjalisty?
  • Masz obawy przed rozpoczęciem procesu terapeutycznego?
  • Widzisz potrzebę ale nie wiesz od czego zacząć?
  • Czy sukces terapeutyczny to również współpraca z placówką edukacyjną podopiecznego?
  • Czy informacja ze środowiska rodzinnego jest wystarczająca, by określić kierunki oddziaływań terapeutycznych ?
  • Wizyta u psychiatry czy neurologa- czy jest się czego bać?

Data szkolenia

21 czerwca2022 r.

19:00

Szkolenie poprowadzi

IMG-20210528-WA0002

Agata Pieniążek

Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta osób z ASD, certyfikowany diagnosta STAT TEST, ADOS-2, ADI-R, BOSCC, wykładowca w Instytucie Nauk Medycznych w Zakładzie Psychiatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Superwizor placówek edukacyjnych i terapeutycznych SOLIS RADIUS oraz placówki doskonalenia nauczycieli Centrum Szkoleniowo - Doradczego Fundacji HIC ET NUNC, długoletni szkoleniowiec i praktyk, twórca programów edukacyjnych dla dzieci z ASD oraz programów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania do pracy z uczniem z ASD

Adresaci szkolenia

  • rodzice i opiekunowie osób z ASD

Rejestracja