Szkolenie VB-MAPP

Szkolenie dla specjalistów

VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych.

 

Prowadzący: Marta Sierocka-Rogala, superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy SCOLARIS

Termin szkolenia: 17-18 września 2022

Forma: stacjonarna

Miejsce: Goździkowa 11 B, Rzeszów

Cena szkolenia: 650 zł
(Cena obejmuje zaświadczenie zgodne z wzorem MEiN-u oraz przerwy kawowe)

Płatność najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia.

Dane do płatności:
Fundacja HIC ET NUNC
Nr Konta: 15 1540 1131 2113 0004 7281 0001

BOŚ Bank
W tytule : Płatność za szkolenie VB-MAPP 17-18 Września [Imię i Nazwisko]

(W przypadku niedokonania płatności za szkolenie w podanym terminie zgłoszenie uczestnictwa zostanie anulowane.)

PROGRAM

CZĘŚĆ I

 • Tradycyjne podejście do nabywania języka
 • Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych
 • Funkcjonalna analiza języka Skinnera
 • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
 • Mandy, takty
 • Umiejętności echowe
 • Umiejętności intrawerbalne
 • Wieloelementowa kontrola bodźcowa
 • Rola słuchacza
 • VB-MAPP – rys historyczny
 • Struktura narzędzia
 • Wskazówki dotyczące dokonywania oceny
 • Zestawy pomocy

CZĘŚĆ II

 • Dokonywanie oceny
 • Wypełnianie wykresów
 • Ocena barier
 • Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP
 • Ocena gotowości do zmiany
 • Podsumowanie

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEiN-u.