Testy

Interesuje Cię test?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Odpowiemy na pytania dotyczące testów i doradzimy.

Poniżej możesz przeczytać o typach testów!

Kliknij w strzałkę!

Badanie
ADOS-2

ADOS-2 jest to wystandaryzowane narzędzie/protokół wykorzystywane w diagnozowaniu osób z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Równocześnie jest jednym z najpopularniejszych na świecie i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu ASD.

Iloraz inteligencji
IDS

Test do badania dzieci w wieku od 5 do 10 - 11 lat. Umożliwia zbadanie sześciu różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa) oraz pięciu kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć)

Iloraz inteligencji
IDS-2

Test do badania osób w wieku od 5 do 20 lat. Umożliwia badanie zdolności poznawczych (inteligencji, funkcji wykonawczych) i kompetencji (umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych, kompetencji szkolnych i postawę wobec pracy)

Leiter

Test przeznaczony do badania dzieci w wieku 3 – 15 lat oraz dla dzieci niesłyszących w wieku 3 – 14 lat. Jest stosowany do diagnozy intelektu, zaletą skali jest to, iż nie wymaga używania ani rozumienia mowy, dlatego jest przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy.