akred

Numer akredytacji: 7/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

Tytuł szkolenia

UCZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

JAK ZORGANIZOWAĆ KSZTAŁCENIE SPECJALNE?
JAK ZORGANIZOWAĆ WSPÓŁPRACĘ Z RODZICEM?
JAK ZORGANIZOWAĆ SWÓJ WARSZTAT - niezbędna dokumentacja (IPET / WOPFU)

SZKOLENIE STACJONARNE

Opis

Kompendium wiedzy dla nauczycieli współorganizujących proces kształcenia specjalnego, wychowawców, nauczycieli prowadzących rewalidację, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz całej Rady Pedagogicznej jak przygotować się i pracować z uczniem ze spektrum autyzmu

  • Podstawa prawna kształcenia specjalnego
  • Pracuję pierwszy rok jako specjalista w szkole- od czego zacząć
  • Analiza dokumentacji ucznia ze spektrum- na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem roku szkolnego
  • Jak rozpocząć współpracę ze środowiskiem domowym- nawet jeśli w poprzednim roku szkolnym nie układała się poprawnie
  • Za jakie dokumenty odpowiada specjalista/ wychowawca/ nauczyciel współorganizujący proces edukacji ucznia ze spektrum
  • W jaki sposób należy opracować dokumentację ucznia- konkretne wskazówki do opracowania IPET,WOPFU, kart obserwacji zachowań
  • Jak wspomagać w czasie roku szkolnego środowiska ucznia ze spektrum autyzmu
  • Jak zaangażować Grono Pedagogiczne,  aby współpraca układała się pomyślnie i była pracą ZESPOŁOWĄ

Miejsce szkolenia

Ośrodek HEN ul. Goździkowa 11B, Rzeszów

Data szkolenia

24 sierpnia 2022 r.

31 sierpnia 2022 r.

14:00

14:00

Szkolenie poprowadzą

IMG-20210528-WA0002

Agata Pieniążek

Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta osób z ASD, certyfikowany diagnosta STAT TEST, ADOS-2, ADI-R, BOSCC, wykładowca w Instytucie Nauk Medycznych w Zakładzie Psychiatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Superwizor placówek edukacyjnych i terapeutycznych SOLIS RADIUS oraz placówki doskonalenia nauczycieli Centrum Szkoleniowo - Doradczego Fundacji HIC ET NUNC, długoletni szkoleniowiec i praktyk, twórca programów edukacyjnych dla dzieci z ASD oraz programów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania do pracy z uczniem z ASD

anon

Katarzyna Bukała-Litwin

Nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, certyfikowany trener umiejętności społecznych, Dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS. Współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego, prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz specjalistycznych szkoleń

Adresaci szkolenia

Dyrektor, nauczyciel współorganizujący edukację ucznia ze spektrum, wychowawca, pedagog, psycholog, specjalista prowadzący rewalidację

Informacje szczegółowe

Data szkolenia: 24 sierpnia 2022 r. godzina 14:00 lub 31 sierpnia 2022 r. godzina 14:00

Czas trwania szkolenia: 3 godziny szkoleniowe

Forma szkolenia: STACJONARNA – Ośrodek HEN ul. Goździkowa 11B, Rzeszów

Płatność za uczestnictwo: 200 zł
(Cena obejmuje zaświadczenie oraz materiały szkoleniowe)

Płatność najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia

Uwaga: przy płatności do 18.08.2022r obowiązuje cena promocyjna 150zł!

Dane do płatności:
Fundacja HIC ET NUNC
Nr Konta: 15 1540 1131 2113 0004 7281 0001

BOŚ Bank
W tytule : Płatność za szkolenie Uczeń ze spektrum autyzmu w roku szkolnym 2022/ 2023 [DATA SZKOLENIA]    [Imię i Nazwisko]
(W przypadku niedokonania płatności za szkolenie w podanym terminie zgłoszenie uczestnictwa zostanie anulowane.)

Rejestracja

Nie znaleziono żadnych pól.

Certyfikat i materiały

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat akredytowanej placówki szkoleniowej.

W zależności od poruszanego tematu materiały zawierają konkretne dokumenty np. karty obserwacji, arkusze notowania zachowań itp. do wykorzystania w codziennej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.