Zaburzenia sensoryczne u ucznia z ASD – jak obserwować i na co mogą mieć wpływ podczas zajęć w szkole

14 lutego 2022 godzina 18:00

Prowadzący: mgr Maciej Kseniak
Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku wychowanie fizyczne- specjalizacja: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Ukończył studia podyplomowe w zakresie diagnozy, terapii i edukacji uczniów z ASD, oraz Integracji Sensorycznej oraz III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Posiada kwalifikacje instruktora pływania, oraz instruktora rekreacji ruchowej. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności podczas specjalistycznych szkoleń i kursów. Pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym SOLIS RADIUS prowadząc zajęcia gimnastyki korekcyjnej i zajęcia integracji sensorycznej, oraz realizuje zajęcia WWRD i diagnozy SI w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SOLIS RADIUS oraz Ośrodku Terapeutycznym SOLIS RADIUS w Rzeszowie

Szkolenie płatne: 150 zł
Czas trwania: 90 minut

 • co to są zaburzenia sensoryczne i jaki mają wpływ na funkcjonowanie ucznia z ASD w szkole?
 • Integracja Sensoryczna, a czas skupienia uwagi na lekcji
 • czy Integracja zmysłów zmienia się wraz z wiekiem
 • SI a genetyka- czy zawsze?
 • jak prowadzić obserwacje ucznia z ASD i wdrożyć plan „pomocy SI”- WOPFU

 

Kompendium wiedzy w jaki sposób organizować kształcenia dziecka i ucznia ze spektrum autyzm w przedszkolu i szkole, gdy dziecko ma trudności w odbiorze i przetwarzaniu bodźców SI

 

Na szkolenie zapraszamy:

 • dyrektorów przedszkoli i szkół, w których uczą się dzieci z ASD
 • nauczycieli uczących uczniów z ASD
 • logopedów, psychologów, terapeutów,
 • nauczycieli specjalistów
 • rodziców
 • pedagogów specjalnych
 • pracowników socjalnych
 • rehabilitantów i fizjoterapeutów
 • terapeutów Integracji Sensorycznej