Zapytanie ofertowe 5/2021

Zapytanie ofertowe nr 5/2021 obejmujące następujące zadania:

  • Zadanie 1: Dostawa środków do dezynfekcji, rękawic oraz masek medycznych
  • Zadanie 2: Dostawa głośników przenośnych
  • Zadanie 3: Dostawa zestawów terapeutycznych (materiały standardowe)
  • Zadanie 4: Dostawa zestawów terapeutycznych (materiały specjalistyczne)

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres p.szczech@fundacjahicetnunc.pl

W tytule wiadomości należy podać znak sprawy: 5/2021 oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

 

Termin składania ofert: do dnia 2021-12-21 do godz. 10:00

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-12-21 o godz. 11:00

AKTUALIZACJA 20.12.2021

Termin składania ofert: do dnia 2021-12-23 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-12-23 o godz. 11:00,

 

Szczegółowe informację nt. Zapytania ofertowego nr 5/2021 znajdują się w załącznikach umieszczony w ogłoszeniu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania

Załącznik nr 2 do zapytania

Załącznik nr 3 do zapytania

 

AKTUALIZACJA 20.12.2021

Odpowiedzi na pytania Powiadomienie o zmianach

 

AKTUALIZACJA 20.01.2021

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszje oferty