ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021 – Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych oraz terapeutycznych; Wyposażenia sal terapeutycznych; Wyposażenia AGD; Mebli i akcesoriów kuchennych; Mebli przedszkolnych. Dostawa środków czystości dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie

Dostawa: Materiałów biurowych oraz terapeutycznych; Wyposażenia sal terapeutycznych; Wyposażenia AGD; Mebli i akcesoriów kuchennych; Mebli przedszkolnych; Dostawa środków czystości.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2-2021

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2-2021

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2-2021

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2-2021

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.07.2021 r.

Odpowiedxi na zapytania z dnia 23.07.2021 r.

 

Aktualizacja z dnia: 5.08.2021 r.

POWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Dostawa realizowana w ramach projektu „Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.