ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021 – Dostawa: Materiałów biurowych oraz terapeutycznych; Wyposażenia sal terapeutycznych; Wyposażenia AGD; Mebli i akcesoriów kuchennych; Dostawa środków czystości.

Dostawa: Materiałów biurowych oraz terapeutycznych; Wyposażenia sal terapeutycznych; Wyposażenia AGD; Mebli i akcesoriów kuchennych; Dostawa środków czystości. Dostawa realizowana w ramach projektu „Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

zal. nr 1 – wzór oferty

zal. nr 2 – opisy

zał. nr 3 – ośw. o braku powiązań

zał. nr 4 – wzór umowy

 

Aktualizacja z dnia: 14.08.2021

Zmiana opisu w zakresie zadania 4

zal. nr 2 – opisy zmodyfikowany 14.08.2021

 

Aktualizacja z dnia: 19.08.2021

Zmiana treści zapytania ofertowego

zal. nr 2 – opisy zmodyfikowany 19.08.2021

Zmiana opisu zad 4 i zad 7

 

Aktualizacja z dnia: 24.08.2021

Powiadomienie o zmianach treści zapytania ofertowego z dnia 24.08.2021

Zmiana opisu zad 4 z dnia 24.08.2021

zał. nr 2 – opisy zmodyfikowany 24.08.2021

 

Aktualizacja druga z dnia: 24.08.2021

Zmiana opisu zad 4 z dnia 24.08.2021_kolejna_zmiana

Kolejna zmiana opisu zad 4 z dnia 24.08.2021

 

Aktualizacja z dnia: 16.09.2021

POWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Dostawa realizowana w ramach projektu „Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.