ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021 – Dostawa: Wyposażenia AGD; Odtwarzaczy DVD; Zmywarki; Wyposażenie kuchni;

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021 – Dostawa: Wyposażenia AGD; Odtwarzaczy DVD; Zmywarki; Wyposażenie kuchni; dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie. Dostawa realizowana w ramach projektu „Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 od zapytania – oferta wzór

Zał. nr 2 od zapytania – opisy

Zał. nr 3 do zapytania – ośw. o braku powiązań

Zał. nr 4 od zapytania – umowa wzór

 

Aktualizacja z dnia 27.09.2021

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana opisu z dnia 27.09.2021

Zał. nr 2 od zapytania – opisy _ zmodyfikowany 27.09.2021

 

Aktualizacja z dnia 08.10.2021

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty