Badanie ADOS-2

ADOS-2  jest to wystandaryzowane narzędzie/protokół  wykorzystywane w diagnozowaniu osób z  podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).  Równocześnie jest jednym z najpopularniejszych na świecie i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu ASD.

ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) to protokół obserwacji zachowania pod kątem symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu. W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi, badanie nim nie opiera się na informacjach uzyskanych od rodzica (również istotnych w procesie diagnozy), a na przeprowadzonych z osobą diagnozowaną próbach, odbywających się w sytuacji zabawy lub rozmowy, pozwalających na ocenę umiejętności społecznych i innych powiązanych z ASD aspektów zachowania.

Celem badania jest określenie w oparciu o wystandaryzowany protokół zagrożenia występowania zaburzeń ze spektrum Autyzmu.

Można go stosować  zarówno u małych dzieci (już 12-miesięcznych), jak i dorosłych; osób na różnym poziomie funkcjonowania poznawczego, u których istnieje podejrzenie występowania zaburzeń ze spektrum Autyzmu. Niewątpliwym plusem jest także zastosowanie protokołu u osób werbalnych i niewerbalnych.  Można go wykorzystywać nie tylko jako cenną pomoc w procesie diagnostycznym, ale także do przygotowywania programów interwencji i pomiaru jej skuteczności.

Badanie wykonuje certyfikowany diagnosta ADOS-2.

Całkowity koszt badania:  aktualna cena w Cenniku

Płatne do 7 dni od umówienia wizyty na rachunek Fundacji HIC ET NUNC numer :

15 1540 1131 2113 0004 7281 0001
BOŚ Bank

W tytule : Badanie ADOS-2 Imię i nazwisko osoby badanej