O nas

Akredytowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE HIC ET NUNC

Jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Centrum Szkoleniowo-Doradcze HIC ET NUNC posiada akredytację Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Placówka jest wpisana do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Nasza oferta szkoleniowa to efekt uważnej obserwacji, wiedzy i ponad 25 letniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą z ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wieloletnia współpraca z nauczycielami, terapeutami i rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, znajomość i analiza trudności psychoedukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży, oraz wymogów polskiej edukacji sprawiły, iż we współpracy z Rzeszowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS stworzyliśmy konkretne wsparcie, w postaci szkoleń i warsztatów, które mają na celu podnieść kwalifikacje zawodowe nauczycieli, pedagogów i psychologów, jak również rodziców/opiekunów prawnych uczniów w kształceniu specjalnym- w każdej placówce oświatowej, na każdym etapie edukacji.

Autorskie szkolenia i praktyczne warsztaty, których tematem jest wsparcie ucznia w kształceniu specjalnym oraz jego środowisko przedszkolne/szkolne i domowe- zostały opracowane przez doświadczony zespół specjalistów i lekarzy ( m.in.: oligofrenopedagog terapeuta dzieci i młodzieży z ASD, logopeda, neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog, psycholog, lekarz psychiatrii i neurologii)- wszystkie działania odbywają się pod superwizją.

Na szkoleniach przygotowanych przez psychologów, terapeutów i specjalistów Centrum Szkoleniowo-Doradczego HEN uczymy jak analizować trudności ucznia SPE, wspieramy merytorycznie Grono Pedagogiczne oraz środowisko domowe ucznia. 
Wiemy jak ważna jest komunikacja  na linii szkoła- uczeń –dom.  Nasze szkolenia obejmują wsparcie zarówno dla środowiska szkolnego jak i domowego. Wiele naszych form wsparcia  dotyczy dobrej komunikacji i współpracy między tymi środowiskami.