Diagnoza fizjoterapeutyczna (funkcjonalna – ruchowa)

Na diagnozę ruchową dziecko może zapisać rodzic, skierować lekarz rodzinny, pediatra, neurolog, ortopeda, inny fizjoterapeuta, każdy specjalista którego zaniepokoi rozwój ruchowy dziecka.

Celem diagnozy fizjoterapeutycznej jest:

 • Ocena rozwoju ruchowego dziecka zgodnie z wiekiem, ocena napięcia mięśniowego, ocena postawy i funkcji motorycznych dziecka
 • Ocena fizjoterapeutyczna polega na obserwacji i ocenie punktowej spontanicznej aktywności dziecka w zakresie 4 domen:
  • 1) kontroli posturalnej (umiejętność przyjmowania i utrzymywania określonych pozycji)
  • 2) kontroli motorycznej (motoryka duża) oraz na obserwacji połączonej z uzyskiwaniem odpowiedzi na pytania postawione rodzicom/opiekunom dziecka i ocenie punktowej
  • 3) zręczności (motoryka mała)
  • 4) samoobsługi.
 • -ustalenie aktualnego planu ćwiczeń

 

Diagnozę przeprowadza fizjoterapeuta dziecięcy.

Diagnoza składa się z dwóch wizyt dla dzieci młodszych (poniżej 3 roku życia) i z trzech wizyt dla dzieci starszych (powyżej 3 roku życia). Wizyty trwają 60 minut.

Na kolejnych wizytach ( dzieci poniżej 3 roku życia). fizjoterapeuta przeprowadza odpowiednio:

 • Wizyta 1: wywiad + analizę dokumentacji medycznej , skale + testy funkcjonalne, określenie problemu głównego, określenie celu bliższego terapii i celu dalszego terapii
 • Wizyta 2: wydanie diagnozy + wnioski z badania, plan terapii, zalecenia i program terapii dla rodziców

Na kolejnych wizytach (dzieci powyżej 3 roku życia) fizjoterapeuta przeprowadza odpowiednio:

 • Wizyta 1: wywiad + analizę dokumentacji medycznej
 • Wizyta 2: skale + testy funkcjonalne, określenie problemu głównego, określenie celu bliższego terapii i celu dalszego terapii
 • Wizyta 3: wydanie diagnozy + wnioski z badania, plan terapii, zalecenia i program terapii dla rodziców

 

Na wizytę rodzic powinien zabrać :

-książeczka zdrowia ( kopia dotyczy zapisanych stron)

-ksero dokumentacji medycznej (wyniki badań neurologicznych – EEG, MR, TK, metabolicznych, genetycznych), wszystkie wypisy z pobytów szpitalnych, opinie, diagnozy, orzeczenia.

 

Całkowity koszt diagnozy w cenniku

Płatne do 7 dni od umówienia wizyty na rachunek Fundacji HIC ET NUNC numer :

15 1540 1131 2113 0004 7281 0001
BOŚ Bank

W tytule : Diagnoza fizjoterapeutyczna  imię i nazwisko dziecka