Tytuł szkolenia

Obserwacje pedagogiczne wsparciem z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, na co zwrócić uwagę podczas obserwacji? Co powinno zaniepokoić pedagoga?

SZKOLENIE ONLINE

Opis

Kompendium wiedzy w jaki sposób organizować kształcenia dziecka i ucznia ze spektrum autyzm w przedszkolu i szkole, aby dobrze przygotować i przeprowadzić np. gotowość szkolną oraz prowadzić rzetelne obserwacje pedagogiczne

 • – na co zwrócić uwagę podczas obserwacji?
 • – co powinno zaniepokoić pedagoga?
 • – jak prowadzić obserwacje aby były rzetelne?
 • – jakie obszary obserwować i w jakim celu?

Data szkolenia

14 marca 2022 r.

18:00

Szkolenie poprowadzą

IMG-20210528-WA0002

Agata Pieniążek

Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta osób z ASD, certyfikowany diagnosta STAT TEST, ADOS-2, ADI-R, BOSCC, wykładowca w Instytucie Nauk Medycznych w Zakładzie Psychiatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Superwizor placówek edukacyjnych i terapeutycznych SOLIS RADIUS oraz placówki doskonalenia nauczycieli Centrum Szkoleniowo - Doradczego Fundacji HIC ET NUNC, długoletni szkoleniowiec i praktyk, twórca programów edukacyjnych dla dzieci z ASD oraz programów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania do pracy z uczniem z ASD

anon

Katarzyna Bukała-Litwin

Nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, certyfikowany trener umiejętności społecznych, Dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS. Współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego, prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz specjalistycznych szkoleń

Adresaci szkolenia

 • – Dyrektor odpowiedzialny za organizację kształcenia specjalnego
 • – Nauczyciel przedszkola ogólnodostępnego i specjalnego
 • – Nauczyciel w szkole ogólnodostępnej i specjalnej
 • – Nauczyciel współorganizujący proces edukacji
 • – Pedagog specjalny
 • – Psycholog szkolny, przedszkolny
 • – Logopeda
 • – Nauczyciel przedmiotu
 • – Wychowawca

Informacje szczegółowe

Data szkolenia: 14 marca 2022 r. godzina 18:00

Czas trwania szkolenia: 60 minut

Forma szkolenia: ONLINE

Płatność za uczestnictwo: 99 zł
(Szybkie płatności online: PayU)

Certyfikat i materiały

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat akredytowanej placówki szkoleniowej w wersji drukowanej lub na życzenie w wersji elektronicznej oraz pakiet materiałów po szkoleniu.

W zależności od poruszanego tematu materiały zawierają konkretne dokumenty np. karty obserwacji, arkusze notowania zachowań itp. do wykorzystania w codziennej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rejestracja