SolisRadius-logo-png

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych w Rzeszowie

logo long

Akredytowana Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli - Fundacja HIC ET NUNC

Zapraszają na

STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

kurs III stopniowy terapii behawioralnej

Informacje o szkoleniu

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

Koszt szkolenia:

*możliwość płatności w ratach

Prowadzące:

Miejsce szkolenia:

Rzeszów, ul. Goździkowa 11B

Dane do płatności

Wpłat można dokonywać w biurze Fundacji lub na poniższy rachunek bankowy
FUNDACJA HIC ET NUNC
ul. Goździkowa 11
35-604 RZESZÓW
BOŚ BANK
15 1540 1131 2113 0004 7281 0001
z dopiskiem: Imię, Nazwisko, data szkolenia / stopień

WAŻNE!

Wpłat prosimy dokonywać najpóźniej do:

Rejestracja na szkolenie

Informacje dodatkowe

Dla kogo:

 • -rodzice osób z ASD, rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną,
 • -nauczyciele szkół i przedszkoli specjalnych i oraz z oddziałami integracyjnymi
 • -wszystkie placówki kształcące i rewalidujące osoby z niepełnosprawnościami oraz z ASD,
 • -terapeuci, specjaliści
 • -pedagog i psycholog, logopeda/ neurologopeda

WYKAZ REALIZOWANYCH MODUŁÓW:

I Moduł

 • Podstawy naukowe Stosowanej Analizy Zachowania – podstawowe pojęcia.
 • Procesy behawioralne rządzące ludzkim i nie tylko ludzkim zachowaniem.
 • Definicja zachowań deficytowych oraz nadmiarów behawioralnych.
 • Cele terapeutyczne oraz bariery rozwojowe osób w spektrum autyzmu.
 • Systemy wzmocnień – jak je tworzyć, rozwijać i wycofywać.
 • Zasady wczesnej interwencji behawioralnej.

 

II Moduł

 • Podstawowe techniki behawioralne – trening prób powtórzonych, kształtowanie zachowań i uczenie bez błędu.
 • Rodzaje podpowiedzi i ich praktyczne zastosowanie.
 • Jak utrzymywać efekty terapii – techniki generalizacji.
 • Uczenie samoobsługi oraz rozwijanie samodzielności.
 • Kształtowanie umiejętności zabawy i konstruktywnego, aktywnego wypoczynku.
 • Modelowanie i jego zastosowanie w terapii i uczeniu.

 

III Moduł

 • Behawioralne techniki kształtowania podstawowych i bardziej złożonych umiejętności komunikacyjnych – trening incydentalny, uczenie w naturalnym środowisku, skrypty.
 • Metoda zachowań werbalnych – nowatorskie spojrzenie na rozwój języka – praktyczne rozwiązania.
 • Echolalia – skuteczne strategie terapii.
 • Funkcjonalna analiza zachowań jako podstawa skutecznej terapii w zakresie zachowań niepożądanych.
 • Strategie wsparcia dziecka i rodziny w zakresie terapii zachowań trudnych.
 • Techniki terapii zachowań kompulsywnych oraz fobicznych.
 • Dokumentowanie procesu terapeutycznego.