Zapytanie ofertowe nr 1/2021 – Dostawa Materiałów do zajęć edukacyjnych

Dostawa:  Materiałów do zajęć edukacyjnych; Materiałów biurowych oraz terapeutycznych; Wyposażenia sal terapeutycznych; Wyposażenia AGD; Mebli i akcesoriów kuchennych; Mebli przedszkolnych; Środków czystości dla  Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie.

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Zał. nr 4 Projekt umowy

Aktualizacja z dnia 06.07.2021

Odpowiedzi na pytania_Powiadomienie o zmianach_1

Aktualizacja z dnia 16.07.2021

Rozstrzygnięcie

 

Dostawa realizowana w ramach projektu „Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.